e-mail: dormet@dormet.biz.pl
tel. kom. +48 508-094-484
NIP: 5213376507

DORMET Sp. z o.o.
ul. Augustówka 30
02-981 Warszawa, woj. mazowieckie

             ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

  WULKANIZACJA

Nasza firma DORMET Sp. z o. o. oferuje profesjonalną wymianę lub naprawę opon dla samochodów osobowych jak i dostawczych. 

Zapraszamy do odwiedzenia naszej firmy lub konsultacji telefonicznej (kontakt).

Cennik na rok 2020

 

Samochody osobowe

Felgi stalowe

20 zł/szt

80 zł/kpl

Felgi aluminiowe

25 zł/szt

100 zł/kpl

Opony run flat

50 zł/szt

200 zł/kpl

Wymiana całych kół

10 zł/szt

60 zł/kpl

 

Samochody dostawcze

Wymiana opon

30 zł/szt

120 zł/kpl

Wymiana całych kół

20 zł/ szt

80 zł/kpl

 

Naprawa opony

1 kołek

20 zł

Wymiana wentyli (zaworków)

5 zł/szt

20 zł/kpl

Utylizacja opon

5 zł/szt

20 zł/kpl

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

  SPRZEDAŻ

TOYOTA 02-FDA50

W ofercie sprzedaży posiadamy wózek widłowy Toyota 7FDA50 z roku 2005.Udźwig 5 ton, wysokość podnoszenia 4500mm.Wózek jest po remoncie, po przeglądzie.Założone nowe super elastyczne opony.Posiada ważne badanie UDT.Kabina ogrzewana.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

  UDT

Urząd Dozoru Technicznego w sprawie wózków widłowych.

Z dniem 18.08.2003 - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 zmieniającym rodzaj urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu - wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia zostają objęte dozorem technicznym(Dz.U.Nr28Poz.240).

Przepis ten nakłada następujące obowiązki na:

Importera - uzgadniania wniosków importowych w zakresie typów oraz ilości sztuk sprowadzanych urządzeń. Bez wniosku importowego żaden wózek nie ma prawa wjechać na teren kraju. 

Użytkownika - zgłoszenia i zarejestrowania użytkowanych wózków widłowych w odpowiednim rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego oraz przestrzegania wymagań UDT w zakresie eksploatacji oraz konserwacji. Nowo zakupione urządzenia mogą być wprowadzone do ruchu dopiero po odbiorze eksploatacyjnym w miejscu pracy, dokonanym przez UDT. 

Konserwatora - technik serwisowy musi mieć uprawnienia UDT. 

Operatora - musi mieć odpowiednie uprawnienia do kierowania urządzeniami.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, oferujemy pomoc w zakresie:
• kompletowania niezbędnej dokumentacji technicznej eksploatowanych wózków;
• fachowego przygotowania technicznego urządzeń,
• oceny zgodności urządzenia i w razie potrzeby dostosowanie go do wymagań przepisów,
• zgłoszenia wniosku o przeprowadzanie badania odbiorczego,
• obecności uprawnionego konserwatora podczas badania przez Inspektora UDT,
• rejestracje wózka podnośnikowego w odpowiednim dla Klienta oddziale UDT,
• przeprowadzanie regularnych przeglądów technicznych / konserwatorskich,
• przypominania naszym Klientom o terminach zbliżających się okresowych badań wózka widłowego.

Wszyscy Serwisanci firmy DORMET Sp. z o. o. posiadają odpowiednie uprawnienia UDT do konserwacji wózków widłowych i podestów ruchomych.

APRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

  SERWIS I NAPRAWA

Nasza firma oferuje kompleksowy zakres usług związanych z eksploatacją wózków widłowych, ładowarek teleskopowych, wózków platformowych oraz wózków melex. 

Specjalizujemy się w następujących obszarach:

• Naprawy bieżące wózków w pełnym zakresie (również u Klienta).
• Konserwacja wózków widłowych zgodnie z wymaganiami UDT.
• Przeglądy konserwatorskie wg zaleceń UDT.
• Naprawy główne wózków.
• Okresowe przeglądy techniczne:
- wymiana oleju,
- wymiana filtra: oleju, gazu, paliwa, powietrza,
- sprawdzenie układu: kierowniczego, hamulcowego, hydraulicznego- smarowanie,
- sprawdzenie stanu ogumienia i ciśnienia- sprawdzenia luzów masztu i zużycia łańcucha.

Zakres oraz częstotliwość wykonywanych przeglądów uzgadniamy z Klientem i uzależniamy m.in. od:
• intensywności eksploatacji wózka,
• warunków pracy,
• sezonowości prac w danej branż.
W razie długich okresów między przeglądowych oferujemy przeglądy konserwatorskie.

Wszyscy Serwisanci firmy DORMET Sp. z o. o. posiadają odpowiednie uprawnienia UDT do konserwacji wózków widłowych.

Dostosowując się do Państwa potrzeb oferujemy obsługę "full-service".
- świadczymy usługi serwisowe sprzętu należącego do klienta na jego terenie.

Naprawy wózka dokonujemy na podstawie zaakceptowanego przez Klienta wstępnego kosztorysu naprawy, który po oględzinach i kalkulacji kosztów przygotowujemy bezpłatnie.

  WYNAJEM

Prowadzimy wynajem wózków widłowych, teleskopowych oraz platformowych jak również świadczymy usługi rozładunkowe.

W zależności od długości okresu wynajmu, proponujemy zarówno wynajem krótkoterminowy (poniżej 3 m-cy) jak i wynajem długo terminowy (powyżej 3 m-cy), na dogodnych, dostosowanych do Państwa potrzeb, warunkach. 

Wynajem krótkoterminowy.
To jedna z najkorzystniejszych form organizacji transportu wewnętrznego, główne jej korzyści to:

• możliwość sezonowego wykorzystania urządzenia,
• okres wynajmu dostosowany do indywidualnych potrzeb,
• brak kosztów zarządzania flotą,
• niższy łączny koszt eksploatacji wózków,
• zaliczenie płatności za wynajem do kosztów uzyskania przychodów,• zapewnienie ciągłości pracy.

Wynajem długoterminowy.
Pozwala wyeliminować obciążenie finansowe związane z zakupem nowych urządzeń oraz konieczność utrzymania wydziałów zajmujących się utrzymaniem ruchu. W zamian za ustaloną opłatę dostarczamy sprzęt najwyższej jakości i zajmujemy się w pełnym zakresie jego obsługą.

W swojej ofercie uwzględniamy również usługę wynajmu urządzenia wraz z operatorem.

W swojej ofercie wynajmu posiadamy:
• Wózki widłowe podnośnikowe o udźwigu od 1,5t do 8,0t,
• Ładowarki teleskopowe o udźwigu od 3,0t do 4,0t,
• Wózki platformowe akumulatorowe.

Wszystkie wózki widłowe są pod nadzorem UDT i posiadają aktualne badania.

WITAMY W FIRMIE DORMET Sp.z.o.o.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

OFERTA

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY